» تراورتن عباس اباد بی موج
نمونه سنگ کار شده از تراورتن کرم درجه یک
نمونه کار سنگ کار شده کرم شکلاتی
نمونه کار سنگ ساختمانی

تراورتن عباس اباد بی موج

جهت خرید و یا استعلام قیمت با شماره های ما در تماس باشید : 09133124963 آقای غفوری قیمت : 455.000 هزار تومان

تراورتن سفید عباس اباد بی موج

گسترش روزافزون نيازهاي مهندسي براي ساخت و ساز، استفاده از مصالح در دسترس و پركاربرد نظير بتن كه بتواند پاسخگوي نيازهاي خاص هر پروژه در پروژه عمراني باشد ضروري به نظر ميرسد. با توسعه كاربرد بتن، توليد بتني كه توانايي جريانپذيري تحت وزن خود را داشته باشد و نيازي به تراكم داخلي يا خارجي نداشته باشد دستاورد مهم مي اشد. ب در اين مطالعه ارزيابيهايي بر روي بتن خودتراكم سبك براي استفاده از پودر تراورتن عباس اباد و مرمر بجاي پودر سنگ آهك و تاثير اين پودرها بر روي فاز خميري و سختشده بتن سبك خودتراكم انجام شد. براي بررسي موضوع از طرح ي ها اختلاط با نسبت آب به سيمان 0/35و 0/32 استفاده شد. همچنين اين طرحهاي اختلاط با استفاده از ميكروسيليس با 10جايگزيني درصد وزن سيمان و بدون ميكروسيليس ساخته شدند. براي دستيابي به بتن سبك در اين تحقيق از 3 سبكدانه ليكا سازهاي با وزن مخصوص m/kg 500 استفاده شد. در اين مطالعه 12 طرح اختلاط مورد مطالعه قرار m3/Kg گرفت كه وزن مخصوص آنها در محدوده 1117 – 1675 قرار داشتند. براي مطالعه فاز خميري طرحهاي اختلاط آزمايشهاي جريان اسلامپ، حلقه J ،قيفV و جعبه U انجام شد. قطر نهايي جريان اسلامپ و زمان جريان اسلامپ بترتيب در محدوده mm 820 – 740 و s 5- 6 قرار گرفته است. ميانگين اختلاف ارتفاع حلقه J ، قيف V در زمان هاي ثانيه و 300و 10 جعبهU به ترتيب به مقادير 13mm ، –8 6s ، –5 24s –و 7 33mm –24 محدود شد. براي بررسي فاز سخت سبكخودتراكم شده بتن براي آزمون مقاومت فشاري 90و 28 ،7 روزه و مقاومت كششي 28 روزه انجام شد كه مقدار آن به ترتيب 25MPa –و 14 4MPa –باشد.مي 2 باتوجه به نتايج مطالعات صورت گرفته، بتن سبكخودتراكم عملكرد بهتري با استفاده از پودر سنگهاي تراورتن و مرمر در فاز تازه و سختشده از خود نشان داد.

استعلام قیمت و خرید جهت مشاوره و استعلام قیمت در تماس باشید !

جهت مشاوره ،استعلام قیمت و خرید با شماره تلفن 09133124963 تماس حاصل فرمایید ، در واتس اپ و تلگرام نیز میتوانید درخواست خود را ثبت نمایید .